આવું ન કરાય હોં / VIDEO: લગ્નમાં મફતનું ખાવાનું જોઈને ઘુસી ગયો યુવાન, એંઠા વાસણો ધોવડાવીને ધોઈ નખાયો

MBA student gatecrashes a wedding in Bhopal, forced to wash dishes after being caught

લગ્નના જમણવારમાં ચોરીછૂપીને ઘુસીને ખાવાનું એક યુવાનને એટલુ ભારે પડ્યું કે તેને હવે જિંદગીભર યાદ રહેશે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ