ટ્રાન્સફર / ગુજરાત પોલીસ આલમમાં મોટા ફેરફાર, 33 પોલીસ ઇન્સ્પેકટરની બદલીના ઓર્ડર ફાટ્યા, જુઓ લિસ્ટ 

Major changes in Gujarat Police transfer orders of 33 police inspectors

રાજ્ય પોલીસ બેડામાં ફરજ બજાવતા વધુ 33 પોલીસ ઇન્સ્પેકટરની બદલીના ઓર્ડર ફાટ્યા છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ