તમારા કામનું / પ્રીમિયમ ન ભરવાના કારણે બંધ થઈ હોય પોલિસી, તો 'ડિસ્કાઉન્ટ'માં ચાલુ કરવા માટે LIC આપી રહ્યું છે ઑફર

lic gives opportunity for policyholders to revive their lapsed policies with discount

LICના આ અભિયાન હેઠળ ULIP સિવાય દરેક પ્રકારની પૉલિસીને પહેલા પ્રીમિયમમાં ભૂલની તિથિથી 5 વર્ષના સમયગાળાની અંદર અમુક શરતોની સાથે ફરીથી ચાલુ કરી શકે છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ