નિયમ / બાળકોને બાઇક પર બેસાડતા પહેલા ખાસ વાંચી લેજો, ભૂલ કરશો તો આપવો પડશે દંડ

Learn Motor Vehicle Act in detail

હાલના સમયમાં જ્યાં બધુ ઓનલાઇન થઇ રહ્યુ છે ત્યારે પોલીસ પણ ઓનલાઇન ચાલાણ કાપી રહી છે. 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ