કેબિનેટ / કચ્છના 20 હજાર પરિવારો માટે રાજ્ય સરકારનો મોટો નિર્ણય, મકાનોને ટાઇટલ ક્લિયર માટે આપી મંજૂરી

Kutch earthquake homes title clear approved Cabinet meeting Gandhinagar

ગાંધીનગર ખાતે આજે(બુધવારે) કેબિનેટ બેઠકનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. આ કેબિનેટ બેઠકમાં મહત્વના નિર્ણય લેવામાં આવ્યા છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ