ચૂંટણી / ખોટા પણ સાબિત થઇ શકે છે ચૂંટણીના એક્ઝિટ પોલ, જાણો કેમ

Know Why Exit Polls Could Be Wrong

મોટાભાગના એક્ઝિટ પોલ NDA સરકારને બહુમતી આપે છે. ત્યારે એ વાત જાણવી પણ જરૂરી છે કે 2004માં તમામ એક્ઝિટ પોલ ખોટા પડ્યા હતાં.  તમામ એક્ઝિટ પોલ વાજયેયીની સરકાર બનશે તેવી વાત કરતાં હતાં પણ સરકાર યુપીએની રચાઈ હતી. એક્ઝિટ પોલની વિશ્વવસનિયતા કેટલી ? શું ખરેખર રચાય છે એક્ઝિટ પોલ મુજબ સરકાર.?

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ