તમારા કામનું / આ લોકોને ડાયાબિટીસનો ખતરો સૌથી વધારે, તમને પણ આવી આદતો હોય તો આજે જ સુધારી દેજો

know what are the reasons behind diabetes

ભારતમાં દર 1000 લોકોમાંથી 171.3 લોકોને ડાયાબિટીસ છે. જાણો કયા કયા કારણે ડાયાબિટીસ થઈ શકે છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ