તમારા કામનું / સરકારે ડ્રાઇવિંગ લાયસન્સમાં પ્રજાને આપી જોરદાર સગવડ, પહેલી જુલાઇથી આ નવો નિયમ થશે લાગુ

know about new rules for issuing driving license

સરકારે ડ્રાઈવિંગ લાયસન્સ બનાવવાના નિયમોમાં ફેરફાર કર્યા છે, જે 1 જુલાઈથી લાગુ થશે. જાણો આ વિષે વિગતવાર

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ