જમીન / દેશમાં સૌથી વધુ જમીન જુઓ કોની પાસે? આખા દિલ્હીના ક્ષેત્રફળથી પણ વધારે છે જમીન

indian railway land 4 77 lakh hectare of land rti railway land under encroachment

ભારતીય રેલવે દેશમાં સૌથી વધારે જમીનોના માલિકી હક ધરાવે છે. સરકારી આંકડા મુજબ રેલવે પાસે ઘણા નાના મોટા રાજ્યોના કુલ ક્ષેત્રફળથી વધારે જમીન છે. 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ