આઝાદ ભારત / 15 ઓગસ્ટે આપણે અંગ્રેજ શાસનની બેડીઓ તોડી નાખી, આઝાદી દિવસની પૂર્વ સંધ્યાએ રાષ્ટ્રપતિનું સંબોધન

indian president Draupadi Murmu Live on evening befor independence day

રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મૂએ સ્વતંત્રતા દિવસની પૂર્વ સંધ્યાએ દેશને સંબોધન કર્યું હતું. રાષ્ટ્રપતિ તરીકે આ તેમનું પ્રથમ રાષ્ટ્રજોગ સંબોધન હતું.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ