નિર્ણય / 1 જુલાઈથી પ્લાસ્ટિકની 19 વસ્તુઓ પર પ્રતિબંધ, સિંગલ યૂઝ પ્લાસ્ટિક વેચનાર અને બનાવનારની હવે ખૈર નહીં

India to ban these single-use plastic items from Friday: 'A defining step'

કેન્દ્ર સરકારે 1 જુલાઈથી દેશમાં સિંગલ યૂઝ પ્લાસ્ટિકમાંથી બનેલી ચીજવસ્તુઓ પર પ્રતિબંધની જાહેરાત કરી દીધી છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ