મહામારી / ચાલો વધુ એક રાહત! અમેરિકાની આ જાણીતી કંપનીએ ઓમિક્રોન વેક્સિનના ટ્રાયલ શરૂ કર્યા

 in america, omicron's new vaccine tesing will be conducted

Omicron:અમેરિકી દવા કંપની ફાઈઝરે બાયોએનટેક સાથે મળીને નવા વેરિયંટ વિરુદ્ધ તૈયાર વેક્સીનની ટ્રાયલ શરુ દીધી છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ