રણનીતિ / કોંગ્રેસની કારોબારી બેઠકમાં લેવાયા મહત્વના નિર્ણય, કારમી હાર બાદ બેઠું થવા કરશે આ કામ

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ