ટિપ્સ / ક્યાંક તમારા શરીરમાં તો પાણી ઘટી નથી રહ્યું ને, જોવા મળે આ લક્ષણો તો થઇ જજો સાવધાન, જાણો વિગત

If there is dehydration in the body, such symptoms will be seen

શરીરમાં પુરતા પ્રમાણમાં હોવુ જોઇએ પાણી, નહી તો શરીરમાં જોવા મળશે આવા સંકેતો. પાણીનું સ્તર ઘટશે તો થશે અનેક બીમારીઓ

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ