તમારા કામનું / Personal Loanના હપ્તા ચુકવવામાં મુશ્કેલી આવતી હોય તો આ રીતે બીજી બેન્કમાં કરાવો ટ્રાન્સફર, ઘટી જશે EMI

how to transfer personal loan to other bank personal loan balance transfer process

જો તમે પર્સનલ લોન લીધી છે અને તેના હપ્તા ભરવામાં તમને મુશ્કેલી પડી રહી છે, તો તમે તે લોન ઓછી વ્યાજ દર સાથે અન્ય બેંકમાં ટ્રાન્સફર કરાવી શકો છો. 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ