હેલ્થ ટિપ્સ / હળદર વાળું દુધ પીતા હોવ તો ખાસ વાંચો! આ લોકોએ તો ભૂલથી પણ ન પીવું જોઈએ, જાણી લો નુકસાન

health care these people should not drink turmeric milk

હળદરવાળા દૂધનું સેવન સ્વાસ્થ્ય માટે ખૂબ ફાયદાકારક માનવામાં આવે છે. પરંતુ કેટલાક લોકોને નુકસાન પણ પહોંચાડી શકે છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ