એલર્ટ / કોરોનાથી બચવા જે ડાયટનો કરો છો ઉપયોગ તેમાં રાખો સાવધાની, ફેફસાને થઈ શકે છે મોટું નુકસાન

Harmful Foods for Lungs Covid 19 Treatment

કોરોનાથી બચવા માટે તમે જે ડાયટનો ઉપયોગ કરો છો તેમાં તમારે ખાસ સાવધાની રાખવાની જરૂર છે. જો તમે અહીં જણાવેલી ચીજોનો ઉપયોગ કરો છો તો તે તમારા ફેફસાને નુકસાન કરી શકે છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ