હેલ્થ / વારંવાર આવી રહ્યા છે ઓડકાર, તો બની શકો છો બિમારીનો ભોગ

harmful-effects-of-burping-that-can-be-dangerous-as-well

ભલે ઓડકાર આવવો એ સામાન્ય બાબત હોય પરંતુ જમ્યા બાદ તરત આવતા ઓડકારને લીધએ સ્વાસ્થ્ય પર ખરાબ અસર પડી શકે છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ