સર્વશ્રેષ્ઠ! / ગુજરાત, રાજસ્થાન અને આંધ્રપ્રદેશનું શ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન, સ્કુલ શિક્ષા ઇન્ડેક્સમાં ટોપ પર આ 6 રાજ્યોના નામ

gujarat rajasthan andhra pradesh did best named in school education index

કેરળ, પંજાબ, મહારાષ્ટ્ર, ગુજરાત, રાજસ્થાન અને આંધ્ર પ્રદેશ શિક્ષણના પરિણામો, ઇક્વિટી અને ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર જેવા પરિમાણોના આધારે શાળા શિક્ષણમાં શ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન કરતા રાજ્યો

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ