અમદાવાદ / ગુજરાત હાઈકોર્ટનો મોટો આદેશ, રક્ષા શક્તિ યુનિવર્સિટીના પ્રવેશ પ્રકિયાને મામલે તિરસ્કારની અરજી ફગાવી 

Gujarat High Court had rejected the contempt of court petition in the Raksha Shakti University admission process.

રક્ષા શક્તિ યુનિવર્સિટીના પ્રવેશ પ્રકિયાનો મામલે કોર્ટના તિરસ્કારની અરજી ગુજરાત હાઇકોર્ટએ ફગાવી દીધી હતી. 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ