ગુજરાત બજેટ 2023 / દ્વારકાને મળશે નવું એરપોર્ટ તો 600 કરોડના ખર્ચે ગ્રામ્ય માર્ગો કરાશે પહોળા, જુઓ અન્ય કઇ-કઇ જોગવાઈઓ કરાઇ

Gujarat Budget 2023 Dwarka will get a new airport, rural roads will be widened at a cost of 600 crores, see what other...

ગુજરાતનું નાણાકીય વર્ષ 2023-24 માટે આજે બજેટ રજૂ કરવામાં આવ્યું છે જેમાં નાણામંત્રી કનુભાઈ દેસાઈએ મોટી જાહેરાતો કરી છે.  

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ