ઝડપી ન્યાય / ગ્રીષ્માનો હત્યારો ફેનિલ બન્યો 2231 નંબરનો કેદી, આજે હર્ષ સંઘવી વ્યસ્ત કાર્યક્રમો રદ્દ કરી ગ્રીષ્માના પરિવારને મળશે

Grishma's killer becomes fennel Prisoner number 2231, Harsh Sanghvi cancels busy schedule today to meet Grishma's family

ફેનિલની પાકા કામના કેદી તરીકેની પ્રક્રિયા કાલે પૂર્ણ કરાશે, ઝડપી ન્યાય અપાતા આજે હર્ષ સંઘવી ગ્રીષ્માના પરિવારને મળશે

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ