ખતરો / બ્લેક, વ્હાઈટ અને યલો બાદ હવે વધુ એક ફંગસે ભારતમાં આપી દસ્તક, નોંધાયો પહેલો કેસ 

Green fungus found in indore first case in india

ઈંદૌરના માણિક બાગ રોડ પર રહેનાર વિશાલ શ્રીધરે થોડા દિવસ પહેલા કોરોના થયો હતો. પરંતુ પોસ્ટ કોવિડ લક્ષણોના કારણે તેને હોસ્પિટલમાં દાખલ કરાવ્યો. 

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ