તમારા કામનું / સોનાના ભાવમાં નોંધાયો ઘટાડો, ફટાફટ ચેક કરો આજે કેટલું સસ્તું થયુ સોનું

gold price today falls down rs 7100 from record high silver also drops check 22k gold rate

સોના- ચાંદીના ભાવમાં ઉતાર ચઢાવ જારી છે. MCXમાં સોના- ચાંદીની કિંમતમાં સામાન્ય ઘટાડો નોંધાયો છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ