ટેક્સ / ફ્લેટમાં રહેતા લોકોને હવે આ સર્વિસના ચાર્જ પર ભરવો પડશે GST

giving more than 7500 rupees flat maintenance will take 18 percent gst

સરકાર તરફથી જારી નિવેદનમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે રેસિડેન્ટ વેલફેયર એસોસિએશનને 7500 રૂપિયાથી વધારેના મેન્ટેનેન્સ ચુકવો છો તો ફ્લેટ માલિકોએ હવે 18 ટકા GST પણ આપવો પડશે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ