ના હોય! / પિતાના મિત્ર સાથે બનાવ્યા યુવતિએ સંબંધ પછી 'અંકલે' આ રીતે આપ્યો દગો

Girl made relationship with dad's friend

પ્રેમ કરવાની કોઈ ઉંમર હોતી નથી, કોઈ મર્યાદા હોતી નથી. ક્યારેક કોઈ એવા સંબંધ વિશે સાંભળવા મળે છે, જેના પર આપણે વિશ્વાસ નથી કરી શકતા. 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ