ફન દા'મેન્ટલ / એક મોટિવેશનલ સ્પિકરની નજરે કોરોના...!

fundamental column Leadership can be learned from Corona

કોરોનાનો જ્યાં જન્મ થયો છે એ ચીનની એક પ્રખ્યાત કહેવત છે કે ‘દરેક સારી વસ્તુમાં કંઇક ખરાબ હોય છે અને દરેક ખરાબ વસ્તુમાં કંઇક સારું હોય છે.’ 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ