હેલ્થ ટિપ્સ / ખાલી પેટે પપૈયું ખાવાથી લઈને રાત્રે કિવિ ખાવા સુધી, કયું ફળ ક્યારે ખાવું, જાણો

From eating papaya on an empty stomach to eating kiwi at night, know which fruit to eat when

ઘણાં એવા ફળો છે જેને અનિયમિત સમય પર ખાવાથી શરીરને નુકશાન પહોંચી શકે છે. એવામાં આપણે એ જાણવું જરુરી છે કે કયું ફળ ક્યારે ખાવું જોઇએ. 

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ