મુલાકાત / U20 સમિટને પગલે 35થી વધુ દેશના પ્રતિનિધિ બન્યા અમદાવાદના મેં'માન, ગુજરાતની પરંપરાને જાણી, માણી વિદેશીઓ ઓતપ્રોત

Following the U20 Summit more than 35 countries became representatives of Ahmedabads guest

અર્બન 20 સમિટને પગલે અમદાવાદમાં દેશ વિદેશના મહેમાનોનું આગમન થયું છે. ડેલિગેટ્સ ઓટો રિક્ષામાં અમદાવાદ ફર્યા હતા. એટલુ જ નહીં લો-ગાર્ડનમાં ટ્રેડિશનલ ડ્રેસ ખરીદ્યા, સિદી સૈયદની જાળીની મુલાકાત લીધી હતી.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ