શૉકિંગ ન્યૂઝ / OMG! વ્હેલ માછલીના પેટમાં જતો રહ્યો શખ્સ, છતાં 40 સેકન્ડમાં બચી ગયો જીવ, જાણો કઈ રીતે થયો ચમત્કાર

fisherman swallowed by whale going to die but escaped miraculously

માઇકલ પેકાર્ડ નામનો માછીમાર દરિયામાં ગયો તો લોબસ્ટરની તપાસમાં હતો. પરંતુ તે તરતા-તરતા ક્યારેય વ્હેલ માછલીના પેટમાં પહોંચી ગયો. તે ખબર જ ના પડી.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ