2017 પરિણામ  BJP INC AAP OTH
99 77 - 06

તક / ગુજરાતના પબ્લિશરો અને પત્રકારો માટે ન્યૂઝરીચ લોકલ ન્યુઝ કોમ્યુનિટી પ્રોગ્રામનો પ્રારંભ, 1 કરોડની કરાશે મદદ

first phase of the newsreach Local News Community Program in Gujarat

ગુજરાતમાં ન્યૂઝરીચ લોકલ ન્યુઝ કોમ્યુનિટી પ્રોગ્રામના પ્રથમ તબક્કામાં પબ્લિશરો અને પત્રકારોને 1 કરોડથી વધુની મદદ કરી આગળ લાવવા પ્રત્યન કરાશે

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ