વિરોધ / કૃષિ કાયદા સામે દેશભરમાં આંદોલન માટે અલગ-અલગ રાજ્ય માટે બનાવ્યો આ પ્લાન, સરકારનું વધશે ટેન્શન

farmer protest kisan mahapanchayat in different states

ખેડૂત આંદોલનના વિરોધમાં દેશભરના રાજ્યમોં ખેડૂતો દ્વારા મહાપંચાયતનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ