ચેતી જજો / ચહેરા પર ક્રીમ લગાવતા હોય તો ખાસ ધ્યાન રાખજો આ બાબત, મહિલા સાથે બન્યું એવું કે જાણીને કંપારી છૂટી જશે

expired cream your face condition can be like this terrible thing happened to this girl

આપણે ક્યારેય પણ એક્સ્પાયર ચીજ વસ્તુઓનો ઉપયોગ ના કરવો જોઈએ. એક્સ્પાયર ચીજ વસ્તુઓનો ઉપયોગ હેલ્થ માટે નુકસાનદાયક નિવડી શકે છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ