તમારા કામનું / આ કારણોસર જરૂરી છે વેડિંગ ઈન્શ્યોરન્સ, જાણો કઇ રીતે બનાવડાવશો અને શું થશે ફાયદા

everyone should know about the wedding insurance facility in India

તમે અનેક પ્રકારના વીમા લેતા જ હશો જેમકે, ગાડી, ઘર, સેલ્ફ તો હવે તમે લગ્નનો વીમો પણ લઇ શકો છો. તમે તમારા લગ્નનો પ્લાન ટૂંકસમયમાં કરી રહ્યા છો તો તમારે ધ્યાન આપવાની જરૂર છે. વેડિંગ ઇન્શ્યોરન્સ ભારતમાં ટ્રેન્ડમાં છે. ધીરે ધીરે તે લોકોની જરૂરિયાત પણ બની રહ્યો છે. જો કોઇ પણ સંજોગોમાં તમારા લગ્ન કેન્સલ થઇ જાય છે કે પછી દાગીના (જ્વેલરી) ચોરી થઇ જાય છે તો તમે વેડિંગ ઇન્શ્યોરન્સ ક્લેમ કરી શકો છો.

IPLIN
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ