માંગણી / BJP, કોંગ્રેસ, AAP ત્રણેય નેતાઓની એક જ માંગ: ખેડૂતોને દિવસે વીજળી આપો, જુઓ કયા નેતાએ શું કહ્યું?

Demand to provide electricity to farmers during the day

રાજ્યમાં મોટાભાગે ખેડૂતોને દિવસે પર્યાપ્ત વીજળી નહીં અપાતા હાડ ગાળી નાખતી કાંતિલ ઠંડીમાં ખેડૂતોએ રાત્રિના ખેતરમાં પાણી પાવું પડે છે. ત્યારે ભાજપ, કોંગ્રેસ અને આમ આદમી પાર્ટીના નેતાઓએ ખેડૂતોને દિવસે પાણી આપવાની માંગ કરી છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ