તૈયારી રાખજો / અમદાવાદ કોરોનાનું હોટફેવરિટ! એકસાથે એટલા કેસ નોંધાયા કે તાત્કાલિક શરૂ કરવી પડી 1200 બેડની હોસ્પિટલ

corona in Ahmedabad: 1200-bed civil hospital reopens in Ahmedabad

ટેસ્ટિંગ ડોમ શરૂ થયા બાદ અમદાવાદની 1200 બેડ હોસ્પિટલ ફરી શરૂ કરવામાં આવી, પ્રાથમિક ધોરણે ટ્રાયેજ એરિયામાં 16 બેડની તૈયાર કરવામા આવ્યા

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ