એલર્ટ / ગરમીમાં પણ તાંબામાં ભરેલા પાણીને પીવાની છે ટેવ, તો સાવધાન, એસિડિટીના દર્દી બનશો, જુઓ ક્યારે અને કેટલી માત્રામાં પીવું પાણી

Copper Water Side Effects Explained

ઘણા લોકો તો શિયાળો હોય કે ઉનાળો દરેક સિઝનમાં તાબાંના ગ્લાસ અને જગમાં ભરેલુ પાણી જ પીવે છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ