શિક્ષણ / સ્કૂલ ચલે હમ! ગુજરાતની શાળાઓમાં અન્ય વર્ગો શરૂ કરવાને લઈને શિક્ષણ મંત્રીનું મોટું નિવેદન

Classes 9 to 11 start today

ધોરણ 9 થી 11ના વર્ગો આજથી શરૂ કરવામાં આવ્યા છે. શિક્ષણમંત્રી દ્વારા નિવેદન લેવામાં આવ્યું કે આગામી સમયમાં અન્ય વર્ગો પણ શરૂ કરવાનો નિર્ણય લેવામાં આવશે.

IPLIN
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ