પરેશાનીનો પહાડ / અમદાવાદ પીરાણા ડમ્પિંગ સાઈટથી શહેરીજનોને જાણો ક્યારે મળશે છૂટકારો

Citizens will know when to get rid of Ahmedabad Pirana dumping site

અમદાવાદમાં પ્રદૂષણ વધુ ફેલાવવા માટે પીરાણા ડમ્પિંગ સાઈટને જવાબદાર માનવમાં આવે છે. ત્યારે હવે આ કચરાનો ડુંગર અમૂક વર્ષમાં ભૂતકાળ બની જશે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ