પરિણામ BJP INC AAP OTH
156 17 5 4

રાહત / વિદેશથી મેડિકલનો અભ્યાસ કરી આવેલા વિદ્યાર્થીઓને કેન્દ્રએ આપી મોટી રાહત, આ શરતે ભારતીય સંસ્થામાં મળશે પ્રવેશ

Central Government has given a big relief to the students who have studied medicine from abroad

કેન્દ્ર સરકારે વિદેશથી મેડિકલનો અભ્યાસ કરી આવેલા વિદ્યાર્થીઓને  FMGEની પરીક્ષામાં બેસવાની મંજૂર આપી 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ