સુવિધા / અસ્થિ વિસર્જન કરવા હવે ગંગા તટ સુધી જવાની જરૂર નથી, પોસ્ટ વિભાગે શરૂ કરી ખાસ સુવિધા 

bone immersion by speed post

કોઈ પણ વ્યક્તિ પોતાના દિવંગત પરિજનની અસ્થિ વિસર્જન પોસ્ટ વિભાગની સ્પીડ પોસ્ટ સુવિધા લઈને કરી શકે છે. 

Loading...
X

Trending

Afghanistan Crisis
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ