નિવેદન / ભાજપ પર ભડક્યા ફારુક અબ્દુલા, બોલ્યા- હિંદુસ્તાનના એટલા ટુકડા થશે કે...

bjp won the last election on name of balakot spreading hate in jammu kashmir says farooq abdullah

નેશનલ કોન્ફરન્સના ચીફ ફારુક અબ્દુલાએ ભાજપ પર મનની ભડાશ કાઢવા બહુ મોટો આક્ષેપ કર્યો છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ