દિલ્હી / ખેડૂત આંદોલનના 10 મહિના બાદ ટિકરી બોર્ડર પર પ્રથમવાર થઇ રહ્યું છે આ કામ

barricading removed delhi tikri border farmer protest

દિલ્હી પોલીસે દિલ્હીથી બાહદુરગઢ જનારા રસ્તાથી બેરિકેડિંગ હટાવી દીધા છે. પોલીસે લોકોની અવરજવર માટે એક સાઈડથી રસ્તો ખોલી દીધો છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ