જરૂરી વાત / પ્લાનિંગ કરી રાખજોઃ ઓક્ટોબરમાં 21 દિવસ બંધ રહેશે બેન્ક, જોઈલો તમારા શહેરમાં ક્યારે

Banks to remain shut on these 21 days in October Check holiday list here

જો તમે પણ ઓકટોબર મહિનામાં બેન્ક સાથે જોડાયેલાં કામ કરવાનું વિચારતા હો તો આ ન્યૂઝ વાંચી લેજો

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ