ખરેખર ? / VIDEO : વન નાઇટ સ્ટૅન્ડ? અનુજ અને અનુપમા વરસાદી તોફાનમાં એક જગ્યાએ ફસાઇ ગયા પછી...

Anuj and Anupama were trapped somewhere in a rainstorm

અનુપમામાં નવો ટ્વિસ્ટ આવવાનો છે. અનુજ કપાડિયાએ અનુપમાને પોતાના દિલની વાત કરી અને પોતાના સંબંધ વિશે પણ જણાવ્યું છે. 

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ