અરે બાપ રે / કોરોના પછી આવવા જઈ રહી છે બીજી એક મહામારી, બાબા વેંગાએ કરી હતી ભવિષ્યવાણી 

Another epidemic is going to come after Corona, Baba Vanga  prophesied

જો કે એમનું વર્ષ 1996માં નિધન થઈ ગયું છે પણ હજુ લોકો માને છે કે એમની ભવિષ્યવાણી હંમેશા સાચી પડે છે.

Loading...