સાવધાન! / PIB Fact Check: મોદી સરકારની યોજનામાં 2.67 લાખ મળતા હોવાનો મેસેજ તમને આવ્યો છે? તો આ વાંચી લેજો

alert message your account has been credited rs 267000 under govt yojana

જો તમારા મોબાઈલમાં પણ 'Govt Yojana'ના નામ પર આવો મેસેજ આવ્યો છે તો ચેતી જજો 

IPLIN
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ