વિક્રમ / જામનગર યાર્ડમાં માત્ર ચાર માસમાં 10 કરોડ રૂપિયાના અજમાનું વેચાણ,વાર્ષિક ટર્ન ઓવરનો થશે નવો કીર્તીમાન

Ajman sale of Rs 10 crore at Jamnagar Yard in just four months, annual turnover to reach new record

જામનગર એપીએમસીને અજમાનું હબ માનવામાં આવે છે.વાર્ષિક 160 કરોડના વ્યાપારનું ટર્ન ઓવર ધરાવતા આ યાર્ડમાં માત્ર ચાર માસમાં 10 કરોડ રૂપિયાના અજામાનું વેચાણ

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ