ગુજરાત / પ્રાકૃતિક ખેતીને પ્રોત્સાહન, 14 લાખ ખેડૂતોને 200 લીટરનું ડ્રમ અને ટોકર ઝડપી પહોંચશે: કૃષિમંત્રી રાઘવજી પટેલ

Agriculture Minister Raghavji Patel Promoting natural farming 14 lakh farmers drums and baskets

પ્રાકૃતિક ખેતીને વધુ પ્રોત્સાહન આપવા રાજ્યના અંદાજે ૧૪ લાખ ખેડૂતોને ઝડપી ડ્રમ અને ટોકર પહોંચાડવા સરકાર કટિબદ્ધ : કૃષિમંત્રી  રાઘવજી પટેલ

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ