ખાનગીકરણ / Air India બાદ વધુ એક સરકારી કંપની થઈ TATAની, જાણો કેટલા હજાર કરોડમાં થઈ ડીલ

After Air India one more government company privatization to TATA, find out about deal

ટાટા સમૂહે આ ખોટમાં ચાલી રહી કંપની માટે 12,100 કરોડની બોલી લગાવી હતી. આ બોલી 5,616.97 કરોડ રૂપિયાની આરક્ષિત મૂલ્યથી ડબલ હતી

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ